HARTING Sverige

HARTING AB ansvarar för HARTING-koncernens försäljning på den svenska marknaden. Företaget grundades 1981 som ett renodlat dotterbolag till moderbolaget HARTING Stiftung & Co. KG.

Vårt huvudkontor i Bromma är utgångspunkten för ledning och administration men också för resande produktspecialister. För att serva våra kunder i söder och väster har vi också ett säljkontor i Göteborg. Lagerhantering och distribution utförs vid koncernens huvudlager i tyska Espelkamp.

Våra produkter tillhandahålls på tre olika sätt. Dels sker försäljningen via distributörer, dels genom vår egen organisation som arbetar med försäljning direkt till industrin. Dessutom finns vår eShop, där du som befintlig kund kan köpa våra produkter.

HARTING AB har idag 11 medarbetare.

Produkter

HARTING AB har sitt primära fokus på affärsområdet Connectivity & Networks och framförallt på den så kallade HARTING-triaden.

Med hjälp av HARTING-triadens tre delar: Installationsteknik, Anslutningsteknik och Nätverksstruktur, skapas tydliga mervärden för de flesta applikationer. Genom triaden kan våra leverantörer skapa helhetslösningar inom kraftförsörjning, signalkommunikation och datakommunikation.

Svensk industri erbjuds kompetens och ett omfattande program inom:

  • Industridon (Han)
  • Elektronikdon och kablage (Electronic)
  • HARTING Integrated Solutions (HIS) för bakplan, standard och kundspecifika applikationer. Specialisering på totallösningar omfattande design, inköp, produktion och sluttest.

Kunder

Våra kunder finns inom viktiga grenar av svensk industri som maskintillverkning, transport, automation, telekom och energi.