Historik/Ägande

Historik

HARTING Tyskland grundades i nordtyska Minden den 1 september 1945 av Wilhelm och Marie Harting.

Makarna Hartings entreprenörsanda och önskan att ”förenkla människors vardag” resulterade i en liten verkstad för tillverkning av tobaksautomater, strykjärn, fordonsdelar och annat nödvändigt i efterkrigstidens Tyskland. Allt eftersom övergick produktionen till olika typer av kontaktdon.

Familjens innovationskraft, engagemang och framsynthet har under snart 70 år banat väg för utvecklingen av världskoncernen HARTING. Företaget är idag en etablerad global aktör med ett 40-tal säljkontor representerat i alla världsdelar, 13 produktionsenheter fördelade i Tyskland, Holland, Frankrike Schweiz, Storbritannien, Rumänien, Ryssland, USA, Kina och  Indien. HARTINGs försäljning uppnådde under verksamhetsåret 2014/2015 567 miljioner Euro och har idag över 4 200 anställda över hela världen.

Ägande

HARTING är alltjämt ett renodlat familjeföretag som till hundra procent ägs av familjen Harting. Familjen Harting har ett stark socialt, kulturellt och affärsmässigt engagemang och är med i en mängd olika föreningar, sammanslutningar och organisationer, så väl lokalt och nationellt som internationellt.

Idag leds koncernen av andra och tredje generationen Harting. Från vänster till höger:
Philip F.W. Harting  - Styrelseordförande, delägare
Maresa Harting-Hertz - Delägare, styrelsemedlem
Dietmar Harting - Delägare, styrelsemedlem 
Margrit Harting - Delägare, Senior Vice President