Företagsfakta

Omfattning

Under verksamhetsåret 2015/2016 redovisade HARTING Technology Group en omsättning motsvarande 586 miljoner Euro.

I september 2016 hade företaget 4 286 anställda. 

Geografisk spridning

HARTING har sitt huvudkontor i nordtyska Espelkamp. Koncernen har dessutom dotterbolag och filialer i ett 40-tal länder. Totalt 13 produktionsanläggningar finns i Tyskland, Holland, Frankrike Schweiz, Storbritannien, Rumänien, Ryssland, USA, Mexiko, Kina och Indien. 

Företaget har sedan 1978 genomgått en omfattande och alltjämt pågående internationalisering. Det världsomspännande kontaktnätet säkerställer närheten till marknaden och bidrar till starka kundrelationer. Optimala lösningar har möjliggjorts tack vare samverkan och samordning av alla områden.

 

Geografisk fördelning

  • (BLÅ) EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) förutom Tyskland: 201 miljoner Euro  
  • (GUL) Tyskland: 195 miljoner Euro
  • (GRÖN) Asien: 130 miljoner Euro
  • (GRÅ) Amerika: 60 miljoner Euro

Fokus idag

I Sverige fokuseras på ”Connectivity & Network”, med särskild tonvikt på områdena industriautomation, maskintillverkning, transport, telekom och medicinteknik.