Företagsfakta

Omfattning

Under verksamhetsåret 2016/2017 redovisade HARTING Technology Group en omsättning motsvarande 672 miljoner Euro.

I september 2017 hade företaget 4 600 anställda. 

Geografisk spridning

HARTING har sitt huvudkontor i nordtyska Espelkamp. Koncernen har dessutom dotterbolag och filialer i ett 44-tal länder. Totalt 13 produktionsanläggningar finns i Tyskland, Holland, Frankrike Schweiz, Storbritannien, Rumänien, Ryssland, USA, Mexiko, Kina och Indien. 

Företaget har sedan 1978 genomgått en omfattande och alltjämt pågående internationalisering. Det världsomspännande kontaktnätet säkerställer närheten till marknaden och bidrar till starka kundrelationer. Optimala lösningar har möjliggjorts tack vare samverkan och samordning av alla områden.

 

Geografisk fördelning

  • (BLÅ) EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika): EURO 225 m 
  • (GRÖN) Asien: EURO 158 m
  • (GRÅ) Amerika: EURO 73 m

Fokus idag

I Sverige fokuseras på ”Connectivity & Network”, med särskild tonvikt på områdena industriautomation, maskintillverkning, transport, telekom och medicinteknik.